Reprezentatívny výskum Slovenská klíma, transformácia a Green Deal 2023

Autoři: Tomáš Chabada, Jan Krajhanzl, Zdeňka Lechnerová, Tomáš Protivínský, Tereza Dědinová, Tereza Modráková, Anna Tabášková

Pre komunikáciu ochrany klímy a takzvanej zelenej transformácie je kľúčové porozumieť verejnej mienke. S naším Inštitútom 2050 preto prinášame nový rozsiahly reprezentatívny výskum pod názvom Slovenská klíma, transformácia a Green Deal 2023, ktorý nadväzuje na – a významne tematicky rozširuje –náš výskum Slovenská klíma 2022.

V júni 2023 sme slovenským médiám, inštitúciám a organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou klímy, predstavili náš prvý report z tohto výskumu. Odpovede na aké kľúčové otázky v ňom nájdete?

 • Ako obyvatelia Slovenska podľa aktuálnych dát vnímajú zmenu klímy?
 • Ako verejnosť vníma transformáciu k nízkouhlíkovej ekonomike a dekarbonizáciu?
 • Aký je postoj Slovákov a Sloveniek k Európskej zelenej dohode? Čo si obyvatelia myslia o jej budúcnosti a jej dopadoch na rôzne oblasti života a spoločnosti?
 • Ako verejnosť podporuje jednotlivé opatrenia v oblasti ochrany klímy?

Okrem týchto bodov náš report ponúka aj prehľad znalostí týkajúcich sa klimatickej zmeny a obsahu Európskej zelenej dohody.

Na konci novembra sme v Bratislave predstavili náš druhý výskumný report.  Aké nové zistenia prináša?

 • Unikátnu reprezentatívnu analýzu cieľových skupín slovenskej verejnosti, ako sa stavajú k otázkam ochrany klímy, transformácie a dekarbonizácie.
 • Profily týchto skupín vrátane ich politických názorov a sociodemografických charakteristík.
 • Ilustrácie týchto segmentov prostredníctvom autentických vyhlásení, ktoré boli vypočuté z našich kvalitatívnych skupinových rozhovorov (triády).
 • Prehľad toho, v čom medzi týmito skupinami existujú najväčšie rozdiely v pohľade na ochranu klímy.
 • Rad konkrétnych názorov a opatrení, na ktorých existuje medzi týmito segmentmi široká zhoda.

Prečo by ste si mali prečítať oba naše výskumné reporty?

 • Chápanie názorov verejnosti: Reporty poskytujú podrobný obraz toho, ako Slováci a Slovenky vnímajú dôležité otázky týkajúce sa klímy a transformácie.
 • Aktuálne informácie: V reportoch nájdete najnovšie výsledky z reprezentatívneho výskumu, realizovaného na vzorke 2 084 opýtaných.

Obe reporty sú voľne dostupné a tu si môžete stiahnuť ako júnový, tak aj novembrový report.