Reprezentatívny výskum Slovenská klíma 2022

Autori: Tomáš Chabada, Jan Krajhanzl, Renata Svobodová, Tomáš Protivínský a ďalší

Práve dnes sme predstavili slovenským médiám výsledky rozsiahleho reprezentatívneho výskumu Slovenská klíma 2022, ktorý mapuje názory slovenskej verejnosti na zmenu klímy a opatrenia smerujúce k jej ochrane. Výsledky založené na vzorke 1 934 opýtaných podrobne ukazujú, ako Slováci a Slovenky vnímajú zmenu klímy, čoho sa obávajú alebo aké riešenia podporujú.

Tým však výskum zďaleka nekončí: na dátach dokladáme, aké cieľové skupiny v otázkach ochrany klímy môžeme u slovenskej verejnosti rozlíšiť, aké spôsoby komunikácie ochrany klímy rôzne skupiny najviac oslovujú a aké scenáre transformácie sú im najbližšie.

Preštudovať môžete našu tlačovú správu a kompletnú výskumnú správu.