Reprezentatívny výskum Slovenská klíma, transformácia a Green Deal 2023

Autoři: Tomáš Chabada, Jan Krajhanzl, Zdeňka Lechnerová, Tomáš Protivínský, Tereza Modráková, Anna Tabášková

Pre komunikáciu ochrany klímy a takzvanej zelenej transformácie je kľúčové porozumieť verejnej mienke. S naším Inštitútom 2050 preto prinášame nový rozsiahly reprezentatívny výskum pod názvom Slovenská klíma, transformácia a Green Deal 2023, ktorý nadväzuje na – a významne tematicky rozširuje –náš minuloročný výskum Slovenská klíma 2022.

V reporte nájdete odpovede na tieto kľúčové otázky:

  • Ako obyvatelia Slovenska podľa aktuálnych dát vnímajú zmenu klímy?
  • Ako verejnosť vníma transformáciu k nízkouhlíkovej ekonomike a dekarbonizáciu?
  • Aký je postoj Slovákov a Sloveniek k Európskej zelenej dohode? Čo si obyvatelia myslia o jej budúcnosti a jej dopadoch na rôzne oblasti života a spoločnosti?
  • Ako verejnosť podporuje jednotlivé opatrenia v oblasti ochrany klímy?

Okrem týchto bodov náš report ponúka aj prehľad znalostí týkajúcich sa klimatickej zmeny a obsahu Európskej zelenej dohody.

Prečo by ste si mali prečítať náš výskumný report?

  • Chápanie názorov verejnosti: Report podáva podrobný obraz o tom, ako Slováci a Slovenky vnímajú dôležité otázky týkajúce sa klímy a transformácie.
  • Aktuálne informácie: V reporte nájdete najnovšie výsledky z reprezentatívneho výskumu, realizovaného na vzorke 2 084 opýtaných.
  • Priebežné výsledky: Tento report predstavuje prvú časť výsledkov nášho výskumu. Druhú časť výsledkov, založenú na pokročilých štatistických metódach, predstavíme na jeseň.

Report je voľne dostupný a stiahnuť si ho môžete tu.