Výběr z doporučené literatury ke komunikaci ochrany přírody

Autor: Jan Krajhanzl

Vytipoval jsem pár publikací, které mohou být dobrým základem pro komunikaci v ochraně přírody. Vybral jsem především ty, které jsou zaměřené na praxi, jsou napsané srozumitelně a čtyři z uvedených jsou také volně on-line dostupné.

Celý článek najdete na stránkách Fóra ochrany přírody.