Reprezentatívny výskum Energetické profily slovenských domácností

Autoři: Tomáš Chabada, Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Zdeňka Lechnerová

Prebiehajúca energetická kríza, prejavujúca sa zvyšovaním cien energií a pohonných hmôt, predstavuje pre obyvateľov veľkú finančnú záťaž v čase všeobecnej inflácie. Pre niektoré domácnosti to môže priniesť existenčné ohrozenie. V poslednom období sa na Slovensku intenzívne diskutuje o tom, koľko domácností je ohrozených energetickou chudobou a ako im poskytnúť efektívnu podporu.

Prinášame preto dátovú štúdiu, ktorá ukazuje energetické profily šiestich segmentov slovenských domácností v kontexte ich ďalších socioekonomických charakteristík a postojov. Nadväzujeme pritom na obdobnú štúdiu, ktorú sme realizovali v Českej republike. Dátová analýza vychádza z dotazníkového prieskume uskutočneného na celorepublikovej reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome januára a februára 2023.

Hlavným cieľom štúdie bolo vytvorenie energetických profilov slovenských domácností. V nadväznosti na naše predchádzajúce výskumy (napr. Energetické profily českých domácností, Slovenská klíma 2022, Česká (ne)transformace 2022) sme sa rozhodli identifikovať skupiny domácností, ktoré sú si vzájomne podobné, prostredníctvom tzv. klastrovej analýzy, konkrétne Latent Class Analysis.

Pri hľadaní skupín, ktoré sa budú medzi sebou čo najviac líšiť a zároveň si budú ľudia do nich zaradení čo najpodobnejší, sme sa zamerali na využívaný spôsob vykurovania, zateplenie domu, počet najazdených kilometrov na každodenných cestách, príjem domácnosti, ekonomickú situáciu domácnosti a veľkosť miesta bydliska.

Výsledkom je typológia šiestich energetických profilov slovenských domácností: chudobnejší obyvatelia vidieka (15%), zabezpečenejší obyvatelia vidieka (8 %),
chudobnejší obyvatelia vidieka a menších miest (17 %), bohatší obyvatelia predmestí (15 %), chudobnejší obyvatelia miest (24 %) a zabezpečenejší obyvatelia miest (22 %).

V správe k tejto dátovej analýze sa dozviete:

  • ako vyzerajú energetické profily šiestich segmentov slovenských domácností?
  • aké sú sociálno-ekonomické rozdiely v používaní áut na vidieku a v meste?
  • aký vzťah má energetická a sociálno-ekonomická situácia domácností k demokracii a postojom ku konfliktu na Ukrajine?

Celú správu si môžete stiahnuť a preštudovať tu.