Reprezentativní výzkum České klima 2021

Autoři: Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová, Ondřej Kácha, Jáchym Vintr, Adéla Becková

V rozsáhlém reprezentativním výzkumu realizovaném týmem Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity a Green Dock detailně vykreslujeme vztah české veřejnosti k ochraně klimatu.

Zajímá nás přitom širší kontext těchto názorů, například včetně otázek na identitu (za koho se Češi a Češky považují), mediálních zájmů (jaké témata sledují) nebo politických názorů (o čem jsou přesvědčeni a koho volí).

Klimatické otázky propojujeme s těmito dalšími charakteristikami v typologii cílových skupin v ochraně klimatu, která přehledně ukazuje, jak se různé cílové skupiny české veřejnosti ve svých názorech liší a jaký je sociodemografický, mediální či politický profil těchto skupin.

Můžete si stáhnout kompletní výzkumnou zprávu včetně příloh.