Reprezentativní výzkum Česká (ne)transformace 2022

Autoři: STEM, Institut 2050

Na výzkum České klima 2021 navazujeme projektem Česká (ne)transformace 2022. Cílem rozsáhlého reprezentativního šetření realizovaného ve spolupráci se sociologickým ústavem STEM na vzorku 2 086 dotazovaných bylo podrobně popsat, jak česká veřejnost vnímá Zelenou dohodu pro Evropu, a obecněji transformaci k nízkouhlíkové ekonomice.

V kompletním výzkumném reportu najdete například:

  • jak česká veřejnost vnímá změnu klimatu a naléhavost potřebných kroků,
  • jaké názory mají Češi a Češky na transformaci ekonomiky, vč. Zelené dohody pro Evropu,
  • jaké segmenty/cílové skupiny můžeme v této oblasti identifikovat, a co je pro ně charakteristické,
  • jaké transformační politiky a opatření česká veřejnost podporuje, jaké zdroje výroby energie preferuje a jak hodnotí možné scénáře transformace,
  • jaké jsou znalosti dotazovaných o změně klimatu a transformační problematice,
  • a zároveň řadu dalších charakteristik Čechů a Češek, např. koho by rádi viděli více či méně v české veřejném prostoru, za koho se hlediska identit sami považují či jaká mediální témata je nejvíce zajímají.

Ve společném týmovém projektu se STEM jsme se jako Institut 2050 zastoupený Janem Krajhanzlem, Tomášem Chabadou a Renatou Svobodovou věnovali především:

  • designu dotazníku a segmentace,
  • konzultaci policy části dotazníku s externími experty a expertkami,
  • spolupráci na analýze dat a jejich interpretaci,
  • medializaci výsledků.

Agentura STEM celý projekt vedla, zajistila financování projektu a sběr dat, analytické práce, přípravu reportu, spolupráci na interpretaci výsledků a jejich zveřejnění.

Nahlédnout můžete také do tiskové zprávy.