Příběhy lesního žalu

Autoři: Barbora Klocová, Jan Krajhanzl

Česká Vysočina se během posledních let změnila k nepoznání. Gradace kůrovce způsobila rozsáhlé odlesňování, které proměnilo charakter řady míst. Některá z nich provázela zdejší obyvatele už od dětství.

Často se mluvilo o škodách ekonomických a ekologických. Nás však v projektu realizovaném ve spolupráci s Martinem Křížem a jeho vzdělávacím centrem Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola zajímal pohled místních dětí a dospívajících. Jak vnímají dramatickou proměnu krajiny? Jak ji prožívají? Stýská se jim po původní krajině? A pomáhá jim zapojení do výsadby nového lesa se s těmito změnami krajiny vyrovnat?

Proto se Barbora Klocová za místními dětmi a dospívajícími vypravila. Vznikl dokumentární film, který v březnu 2023 uvede Česká televize. Ve spolupráci s Janem Krajhanzlem připravila ještě kvalitativní ministudii, která se zakládá na 31 osobních rozhovorech s respondenty a respondentkami z Vysočiny ve věku 8 až 18 let.

Kvalitativní ministudii si můžete prostudovat tady.

A tady upoutávka na dokumentární film, který měl premiéru 21. března 2023 v 17:40 na ČT2 a nyní ho můžete sledovat v iVysílání České televize.

Lesní žal, dokumentární film Barbory Klocové.