Reprezentativní výzkum Slovenské klima 2022

Autoři: Tomáš Chabada, Jan Krajhanzl, Renata Svobodová, Tomáš Protivínský a další

Právě dnes jsme představili slovenským médiím výsledky rozsáhlého reprezentativního výzkumu Slovenské klima 2022, který mapuje názory slovenské veřejnosti na změnu klimatu a opatření směřující k jeho ochraně.

Výsledky založené na vzorku 1 934 dotázaných podrobně ukazují, jak Slováci a Slovenky vnímají změnu klimatu, čeho se obávají nebo jaká řešení podporují.

Tím však výzkum zdaleka nekončí: na datech dokládáme, jaké cílové skupiny v otázkách ochrany klimatu můžeme u slovenské veřejnosti rozlišit, jaké způsoby komunikace ochrany klimatu různé skupiny nejvíce oslovují a jaké scénáře transformace jsou jim nejbližší.

Prostudujte si naši tiskovou zprávu a kompletní výzkumnou zprávu.